Očevidnik / evidencija gospodarenja otpadom

Objavljeno 9.6.2021.

Očevidnici i Evidencije

O B A V I J E S T

Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/2021, u daljnjem tekstu: Zakon) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.html  koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine određene su sljedeće nadležnosti za upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije):

  • nadležno upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba (u daljem tekstu: županija i Grad Zagreb):
    • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik nusproizvoda koji nastaje na lokaciji koja je na području njene nadležnosti (članak 15. Zakona)
    • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja (članak 46. Zakona)
    • vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta (članak 47. Zakona)
  • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
    • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada (članak 44. Zakona)

Slijedom navedenog, stupanjem na snagu Zakona od 31. srpnja 2021. godine svi zahtjevi u nadležnosti županije i Grada Zagreba za upis u odgovarajuće očevidnike ili evidencije dostavljaju se nadležnom tijelu kako je navedeno, a elektronički upis zahtjeva može se provesti i na stranicama ovog Ministarstva na sljedećim mrežnim poveznicama:

Očevidnik sakupljača uspostavit će se stupanjem na snagu pravilnika iz članka 5. stavka 5. Zakona (Pravilnik o gospodarenju otpadom).

Upute za upis u očevidnike i evidenciju koji su u nadležnosti županija objavit će se na mrežnim stranicama županije i Grada Zagreba.

Podaci upisani u odgovarajući očevidnik koji se javno objavljuju prikazani su u dole navedenim popisima:

Zahtjev za upis u očevidnik u nadležnosti Ministarstva

Zahtjev za izmjenu podataka 

Upute za upis u očevidnike

Stupanjem na snagu Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21: Zakon), 31. srpnja 2021. godine, prestaje obaveza upisa u Očevidnik izvoznika/uvoznika otpada koji ne podliježu notifikacijskom postupku.

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće