Službeni internet portal Varaždinska županija

Projekti iz nadležnosti

Projekti u kojima Agencija za razvoj Varaždinske županije AZRA d.o.o. u ime i za račun Varaždinske županije sudjeluje kao partner i ovlaštena je izvršavati sva prava i dužnosti partnera na projektu.

 

Sprint

Projekt se provodi unutar IPA prekograničnog programa Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. i djelomično ga financira Europska unija - Instrument pretristupne pomoći (IPA) i Služba vlade Republike Slovenije za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku.

Opći cilj projekta je stvaranje potpornog okruženja za poticanje gospodarskoga rasta i konkurentnosti gospodarstva povezivanjem poduzeća i znanstvenoistraživačkih institucija na slabije razvijenom pograničnom području s ciljem stvaranja zajedničkog gospodarskog prostora.

Ukupna vrijednost projekta: 641,109,31 EUR, od čega IPA sufinancira iznos 540.699,80.

 

Profis 

Vodeći partner projekta je TETALAP – The Hungarian Science Foundation iz Budimpešte u Mađarskoj, a ukupno na projektu sudjeluje 9 partnera iz 8 zemalja SEE regije.

Cilj projekta:povećati inovativno okruženje u SEE regiji; osigurati informacije, osposobljavanje i organiziranje promotivnih aktivnosti kao što su inovativna natjecanja kojima bi se unaprijedile vještine i znanja inovatora, MSP-a i ostalih dionika u patentiranju i komercijaliziranju inovacija. Kroz projekt će se također razviti strategije i studije na regionalnoj razini koje će razviti mjere i prioritete za promociju i razvoj inovativnog sektora u SEE regiji.

Ukupna vrijednost projekta:1.142.410,00 eura

 

Investrategy

Vodeći partner projekta je REDEA – Regionalna razvojna agencija Međimurje, a osim AZRE, partneri na projektu su PORA – Razvojna agencija Podravine i Prigorja, ZMKIK – Chamber of commerce and industry of Zala County, AIK – Agencija za investicije i konkurentnost i HITA – Hungarian Investment and trade agency

Opći cilj projekta:

  • Povećati priljev izravnih stranih ulaganja u prekograničnom području s ciljem poticanja gospodarskog rasta i razvoja u zajedničkom društveno-ekonomskom prostoru.

Svrha projekta:

  • Jačanje kapaciteta lokalnih stručnjaka koji se bave izravnim stranim ulaganjima u partnerskim županijama
  • Definiranje odgovarajućih modernih i učinkovitih alata za promociju ulagačkih potencijala prekograničnog područja kroz marketinšku strategiju
  • Jačanje kapaciteta zaposlenika jedinica lokalne i regionalne samouprave koji se bave podrškom ulagačima
  • Zajedničko promoviranje prekograničnog područja kao poželjne lokacije za ulaganje

Ukupna vrijednost projekta: 166.179,83 eura

 

Invest-pro

Agencija za razvoj Varaždinske županije zajedno s partnerima provodila je projekt INVEST-PRO - Poticanje kapitalnih ulaganja u prekograničnom području Mađarska-Hrvatska.

Cilj projekta je povezivanje mađarskih i hrvatskih poduzetnika iz turističkog sektora kroz poslovne sastanke na kojem sudionici imaju priliku upoznati se s mogućnostima ulaganja u turistički sektor, te ostvariti suradnju na području promocije, povezivanja turističke ponude ili drugim njima zanimljivim temama.

Ukupna vrijednost projekta: 127.871,19 eura

 

Rethink

Agencija za razvoj Varaždinske županije AZRA d.o.o. provodi projekt REThINK- Regionalni transfer i integracija praksa u strukovnom obrazovanju u području regionalnog razvoja u sklopu Programa za cjeloživotno učenje, Leonardo da Vinci, Prijenos inovacija. 

Opći cilj projekta je Potaknuti eksploataciju postojećih inovacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u području održivog regionalnog razvoja kako bi se strukovno obrazovanje i osposobljavanje učinilo otvorenije i relevantnije za potrebe tržišta rada te društva općenito.

Ukupna vrijednost projekta: 278.870,64 eura

 

Spirit

Agencija za razvoj Varaždinske županije AZRA d.o.o. u suradnji s partnerima iz Hrvatske i Slovenije pripremila projektnu dokumentaciju za projekt SPIRIT – Škole i Potporne Institucije za Razvoj,malih i srednjih poduzeća i obrta, Inovacija i Transfera znanja koji je kandidiran na 3. javni poziv u sklopu Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. 16. travnja 2012. godine.

Ciljevi projekta su:

  • Uspostaviti zajednički pilot program stručnog osposobljavanja za mentore kako bi se poboljšale poslovne inovacije i razmjena znanja i iskustva u prekograničnoj suradnji SI – HR područja
  • Razvijati individualne usluge podrške poduzetnicima u obrtu kako bi izgradili svoje kapacitete za formiranje vlastite tvrtke i komercijalizaciju svojih poslovnih ideja.
  • Izgradnja svijesti o prednostima biti malim i srednjim poduzetnikom/obrtnikom u prekograničnom području, mogućnostima za karijeru u malim i srednjim poduzećima/ obrtima i poslovnim prilikama u slovensko-hrvatskom prekograničnom područjima.

Ukupna vrijednost projekta: 251.152,35 eura

 

Bioregio

Agencija za razvoj Varaždinske županije AZRA d.o.o. provodi projekt u suradnji s partnerima iz Hrvatske i Slovenije pripremila projekt BIOREGIO – ZELENA ČEZMEJNA REGIJA. 

Projekt traje 14,5 mjeseci, u razdoblju od 18. prosinca 2013. do 17. ožujka 2015. godine.

Ciljevi projekta su: poboljšanje poslovne suradnje i trgovine između poduzeća, prije svega MSP iz područja projekta, koja su aktivna u sektoru razvoja tehnologija i proizvoda/usluga vezanih za obnovljive izvore energije (OIE) i učinkovito korištenje energije (EE), te poboljšanje sudjelovanja između poduzeća i institucija znanja koje razvijaju tehnološka rješenja za OIE (EE), a prije svega razvoj i poboljšanje potpornih usluga i suradnje između potpornih institucija na području projekata.

Ukupna vrijednost projekta: 236.359,30 eura.

 

Maraton

Agencija za razvoj Varaždinske županije AZRA d.o.o. u suradnji s partnerima iz Hrvatske i Slovenije provodi projekt MARATON - Obogaćujemo mlade kadrove za razvojne odjele u poduzećima – uspostava potporne usluge za poduzeća u obliku on-line burze istraživačkih studentskih radova u poduzeću.

Projekt je trajao 15 mjeseci, od 18. prosinca 2013. do 17. ožujka 2015. godine. 

Ciljevi projekta su: uspostava i promocija usluga podrške - spoj poduzeća, istraživača i studenata u obliku on-line burze istraživačkih radova studenata i predstavlja praktična rješenja za otkrivene gospodarske i razvojne izazove u programskom području. Za postizanje ciljeva gospodarskog i društvenog razvoja, želimo provoditi aktivnosti koje će dovesti do sljedećih specifičnih ciljeva; uspostava zajedničkih, dvojezičnih web i mobilnih aplikacija (platforma iOS za Apple proizvode i  Android za druge proizvode) on-line burze za studentske znanstveno-istraživačke radove u poduzećima; punjenje baze s početnim istraživačkim radovima koje tvrtke identificiraju kao radove za studentsku praksu, diplomski, magistarski ili doktorski rad; promotivna kampanja za uključivanje studenata i istraživača - mentora u projekt; promotivna kampanja za osvješćivanje šire javnosti;  prijenos rezultata i iskustava izvan projektnog područja te na buduće ciljne skupine.

Ukupna vrijednost projekta:370.219,36 eura

 

Inovaloca

Vodeći partner na projektu bilo je MOZAIK – društvo za socialno vključenost, dok su osim Azre, partneri na projektu bili Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije (Združenje CAAP), Inštituta za razvojne in strateške analize –IRSA i Tehnološki Park Varaždin.

Ciljevi ovog projekta su bili: povezati stručnu javnosti i zainteresirane ciljne skupine na obje strane granice i poboljšati inovativnost i kreativnost nositelja različitih poduzetničkih ideja u Sloveniji i Hrvatskoj; potaknuti protok novih poduzetničkih ideja i osigurati uvjete za oblikovanje poduzetničkih mreža na temelju zajedničkog razvoja tržišno zanimljivih proizvoda i usluga; osigurati kontinuiranu podršku kreativnom korištenju lokalnih resursa pri razvoju novih poduzetničkih ideja; osposobiti osoblje za provedbu potpornih usluga i oblikovanje mreže konzultanata za nove oblike poduzetništva; povećati osposobljenost, radne mogućnosti i zapošljavanje osoba iz ranjivih društvenih skupina u razvojno perspektivnim djelatnostima vezanim za kreativne industrije; i poboljšati obaviještenost javnosti o raznim društveno relevantnim vidicima razvoja poduzetništva i zapošljavanja osoba iz ranjivih društvenih skupina.

Sve projektne organizacije se bave s inovativnim korištenjem raspoloživih lokalnih resursa i stvaranjem novih radnih mjesta kroz razvoj poticajnog okruženja za nove oblike poduzetništva. Tako Udruga MOZAIK razvija inovativna rješenja zapošljavanja u području ekološke poljoprivrede, brige o krajoliku, zelene energije i eko-turizma. U Varaždinskoj županiji je rad Tehnološkog parka Varaždin usmjeren na stvaranje uvjeta za realizaciju poduzetničkih projekata. U tom kontekstu je također ustanovljen “Centar kreativnih industrija”, koji povezuju inovativne pojedince u zajedničkom razvoju novih poduzetničkih prilika. Slično tome, u Mariboru je u sklopu projekta EPK 2012, nastao “Center alternativne in avtonomne produkcije”, koji se uspostavlja kao platforma povezivanja i razvoja alternativnih načina zadovoljavanja potreba zajednice. Sve su to pojedinačni primjeri dobre prakse, koje smo u projektu povezali i nadogradili te pružili uvjete za njihovo širenje i učinkovit prijenos na druga područja.

Ukupna vrijednost projekta: 360.408,07 eura.