Službeni internet portal Varaždinska županija

Akti župana

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU UPRAVNOG ODJELA ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

DATUM OBJAVE: 15.10.2013.

Dopuna Pravilnika o sufinanciranju troškova školovanja službenika i namještenika Varaždinske županije

DATUM OBJAVE: 21.12.2010.

Pravilnik o sufinanciranju troškova školovanja službenika i namještenika Varaždinske županije

DATUM OBJAVE: 25.10.2010.

Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata i načinu isplate dodataka za uspješnost na radu u upravnim tijela Varaždinske županije

DATUM OBJAVE: 15.10.2010.