Službeni internet portal Varaždinska županija

Akti župana

Plan prijma u službu u Upravna tijela Varaždinske županije za 2015. godinu

DATUM OBJAVE: 26.01.2015.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

DATUM OBJAVE: 16.12.2014.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

DATUM OBJAVE: 14.10.2014.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

DATUM OBJAVE: 16.10.2013.