Službeni internet portal Varaždinska županija

ISTRAŽIVANJE PERCEPCIJA GRAĐANA O PODUZETIM MJERAMA BORBE PROTIV KORUPCIJE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Dob ispitanika (godine)

Spol

Da li ste upoznati sa značenjem pojma antikorupcija?

Da li ste upoznati s postojanjem i radom Antikorupcijskog povjerenstva u Vašoj županiji:

Prema Vašem mišljenju na porast korupcije u društvu najviše utječe:

Što smatrate značajnim faktorom za suzbijanje korupcije:

Da li znate da Transparency International Hrvatska jednom godišnje provodi istraživanje indeksa percepcije korupcije?

Stanje suzbijanja korupcije u Varaždinskoj županiji, prema Vašem osobnom dojmu je:

Razlog za stav iz prethodnog pitanja:

Mjere za suzbijanje korupcije u Varaždinskoj županiji, prema Vašem osobnom dojmu su:

Prisutnost problema korupcije u Varaždinskoj županiji u odnosu na druge slične sredine, prema Vašem mišljenju je:

Kome najviše vjerujete?