Službeni internet portal Varaždinska županija

Zahtjev za izdavanje propusnice

OBJAVLJENO 25.12.2020.

 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PROPUSNICE -e-Propusnica vrijedi u oba smjera

  1. Putem aplikacije e-građani (za građane koji koriste istu)
  2. Putem elektroničke pošte propusnice@vzz.hr (Stožer civilne zaštite Varaždinske županije)

Propusnice se izdaju prema mjestu prebivališta (županiji), a za povratak u mjesto prebivališta propusnica nije potrebna.

TKO IZDAJE PROPUSNICE I ZA KOJU SVRHU

a)       Županijski stožeri civilne zaštite (prema mjestu prebivališta)

  • putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće
  • pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb, a prema potrebi i za pratnju (vozača)

b)      Ravnateljstvo civilne zaštite RH

  • drugi opravdani razlozi, putem sustava e-Propusnice (https://epropusnice.gov.hr/)  koristeći aplikaciju e-građani (u izborniku odabrati „Stožer civilne zaštite- Grad Zagreb-Ravnateljstvo CZ“)

Iznimno, u slučaju da podnositelj zahtjeva nema mogućnosti pristupa sustavu e-propusnice, zahtjev se može uputiti putem elektroničke pošte na mail adresu nadležnog stožera. U tom slučaju zahtjev treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, OiB, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, mjesto/grad, županija), relacija putovanja (mjesto/ grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja) i obrazloženje opravdanosti zahtjeva.

Adrese elektroničke pošte za građane koji ne koriste e-građani: 

KATEGORIJE OSOBA KOJE SU IZUZETE OD ZABRANE (ne trebaju propusnicu, već im je dovoljna iskaznica, CMR, teretni list i sl., odnosno potvrda poslodavca, kao u Prilogu 2)

  1. osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu
  2. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe
  3. izvješćivanje javnosti
  4. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19
  5. diplomatsko osoblje

Nakon odobrenja,  e-Propusnica bit će vidljiva u pdf formatu ili dostavljene na Vašu e-poštu.

Info telefon Stožera civilne zaštite Varaždinske županije

042 390 590  od 8 do 20 sati

 

 

NAJČITANIJE NOVOSTI