Službeni internet portal Varaždinska županija

Varaždinska županija za 20 posto smanjuje plaće i taj novac preusmjerava za pomoć svim obrtima koji su zatvoreni

OBJAVLJENO 10.04.2020.

Službenicima i namještenicima Varaždinske županije, kao i svim zaposlenicima ustanova i tvrtki u vlasništvu Županije plaće će biti smanjene za 20 posto, zamjenici župana odrekli su se 20 posto neto plaće, dok se župan odrekao svoje plaće u humanitarne svrhe još na početku mandata, a sada će mu za 20 posto biti smanjena naknada. Ta sredstva će biti preusmjerena u poseban fond za bespovratnu pomoć obrtnicima najpogođenijima epidemijom koronavirusa, a uz to će Županija za njih osigurati i kreditna obrtna sredstva u ukupnom iznosu od 5 milijuna kuna uz preuzimanje 80 posto garancije, najavio je župan Radimir Čačić na konferenciji za novinare u petak, 10. travnja.

- U Varaždinskoj županiji je, kad se izuzme područje Grada Varaždina, oko 360 obrtnika kojima je odlukom Vlade u potpunosti onemogućen rad. Egzistencija svih tih ljudi je ugrožena. Svi oni će imati pravo na bespovratna sredstva za troškove režija za ožujak i travanj, i to u iznosu od 3.000 kuna, odnosno 5.0000 kuna za obrtnike s 10 i više zaposlenih. Ukupno je osigurano 1,5 milijuna, od čega milijun kuna smanjivanjem plaća 200 zaposlenika, koliko ih je u Županiji te u sedam ustanova i tvrtki. Kao što znate, broj zaposlenih sam odmah 2017. smanjio za trećinu, a za 50 posto broj zaposlenih preuzetih iz ureda državne uprave, tako da je naš sustav racionalan i najmanji u odnosu na druge hrvatske županije. Preostalih 500.000 kuna za obrtnike će biti osigurano iz viška prihoda iz prošle godine, točnije iz zateznih kamata koje je država morala platiti zajedno s dugom za JPP po pravomoćnoj presudi. Zahvaljujući toj njihovoj uplati, mi imamo još raspoloživih sredstava te ćemo ih koristiti bude li potrebno – rekao je župan Čačić.

Naveo je da se opravdano od Varaždinske županije traži da konkretno i operativno reagira u krizi. – Ovim mjerama upravo to i činimo u okviru stvarnih mogućnosti, a to su direktne ovlasti za raspolaganje s 84 milijuna kuna izvornih prihoda Županije. Svaka kuna je dragocjena, posebno za gotovo 300 obrtnika koji su morali prekinuti svoje poslovanje. Kao izvršna vlast ne možemo utjecati na naknade vijećnike, ali i oni se mogu pridružiti donacijama za obrtnike – istaknuo je Čačić.

U petak, 17. travnja, bit će sjednica Županijske skupštine na kojoj će se elektroničkim putem odlučivati o rebalansu proračuna kojim će biti osigurano 1,5 milijuna kuna za pomoć obrtništvu tijekom koronakrize, a istovremeno će biti smanjena sredstva na stavkama plaća i doprinosa službenika i namještenika.

Već u srijedu, 15. travnja, na internetskim stranicama Varaždinske županije bit će objavljen obrazac i sve upute za ostvarivanje bespovratne pomoći, odnosno dobivanje kreditnih sredstava, najavio je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove Mladen Jakopović. 

- Sve što obrtnici trebaju jest prijaviti se za dobivanje bespovratne pomoći za režijske troškove putem obrasca, a mi ćemo provjeriti je li njihov obrt u potpunosti zatvoren. Sredstva ćemo početi isplaćivati nakon što vijećnici Županijske skupštine prihvate rebalans proračuna, a to znači od 20. travnja. Ako će biti potrebe za dodatnom pomoći, za što se nadamo da neće, Županija se bespovratnu pomoć ponovno osigurati za svibanj i lipanj – rekao je pročelnik Jakopović.

Druga mjera za pomoć obrtnicima je kreditna linija kakve nema u Hrvatskoj. – Riječ je o kreditnoj liniji isključivo za obrtna sredstva, i to u iznosu do 50.000 kuna. Garancijska agencija Varaždinske županije preuzet će 80 posto garancije za navedena sredstva, obrtnici će trebati priložiti zadužnicu, a Županija će platiti kamatu za prva dva obroka kredita. Ukupni volumen kreditnih sredstava je 5 milijuna kuna. Bude li interes veliki, sredstva ćemo povećati – istaknuo je Jakopović.

NAJČITANIJE NOVOSTI