Službeni internet portal Varaždinska županija

Savjet za zdravlje održao svoju drugu sjednicu

OBJAVLJENO 12.06.2018.

Savjet za zdravlje Varaždinske županije održao je svoju drugu sjednicu , a na njoj su  utvrđeni prijedlozi Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije za razdoblje 2018.-2020. godine te Operativnog plana aktivnosti Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije za 2018. godinu koji se  moraju uputiti Županijskoj skupštini na donošenje.

Članovi Savjeta su kao prioritetna područja u zaštiti zdravlja u iduće tri godine utvrdili prevenciju kardiovaskularnih bolesti, zaštitu duševnog zdravlja mladih i prevenciju ovisnosti, zdravstveno ispravna voda za ljudsku potrošnju, prevencija i rano otkrivanje karcinoma debelog crijeva, prevencija i rano otkrivanje karcinoma dojke te razvoj palijativne skrbi.

Važno je naglasiti kako je Operativnim planom aktivnosti utvrđene su konkretne mjere, rokovi izvršenja i provoditelji aktivnosti tijekom 2018. godine.

Članovi Savjeta  su raspravljali i o novome prijedlogu Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Kratku informaciju o promjenama koje donosi novi Zakon iznijeli su Mirjana Kolarek-Karakaš, dr. med., s gledišta primarne zdravstvene zaštite, te Andrija Golub, dr. med., s pozicije sekundarne zdravstvene zaštite. Općenito je ocijenjeno da predloženi Zakon ne donosi pozitivne promjene te da ne rješava ključne probleme u sustavu zdravstva poput rješavanja manjka financijskog poslovanja zdravstvenih ustanova te stimuliranja liječnika na što kvalitetniji rad i prije svega ostanak na teritoriju RH.

Također, izneseno je mišljenje da je u Općoj bolnici Varaždin potrebno izraditi protokol suradnje bolničkih odjela s udrugama civilnog društva s područja zdravstva kako bi iste mogle pružiti pomoć i potporu oboljelima.

NAJČITANIJE NOVOSTI