Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv saveza Alpe-Jadran za prijavu projektnih prijedloga

OBJAVLJENO 01.09.2017.

Pozivaju se svi zainteresirani da se prijave na javni poziv za prijavu projektnih prijedloga za financiranje projekata iz zajedničkog proračuna koji je objavio Savez Alpe-Jadran. Riječ je o projektima manje vrijednosti kojima se potiče suradnja, umrežavanje, razmjena znanja, zajednički događaji i slične aktivnosti prijavitelja iz regija članica. Financirati se mogu i redovite godišnje aktivnosti, uz napomenu da projekt mora uključivati barem tri regije iz tri različite države članice Saveza. 

Tko se može prijaviti? 

Na natječaj se mogu prijaviti udruge, ustanove, organizacije te jedinice lokalne i regionalne samouprave, koje zadovoljavaju sljedeće kriterije: 

  • Projekti moraju uključivati minimalno tri redovna člana Saveza Alpe-Jadran iz tri različite države 
  • Projektna prijava mora sadržavati jasan opis uloge i zadataka svakog projektnog partnera 
  • Dodana vrijednost projekta za čitavo područje Saveza mora biti jasno opisana i naglašena 
  • Potrebno je navesti broj partnera/sudionika/multiplikatora/posjetitelja koji će biti obuhvaćeni provedbom projekta, 
  • Potrebno je koristiti logo Saveza Alpe-Jadran i ostale znakove vidljivosti za sve aktivnosti koje se financiraju provedbom projekta  
  • Za financiranje pripreme projekata financiranih iz EU fondova, prijavitelj se obvezuje vratiti novac u proračun Saveza, ukoliko je tako navedeno u natječaju za pojedini program EU koji priznaje i troškove pripreme, a kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje.                                                                                                                             

Koje vrste projekata se financiraju?                                                            

Putem ovog poziva financiraju se sljedeće kategorije projekata:

  1. Troškovi pripreme projekta koji će biti financiran iz EU programa (maksimalna svota koja se može dobiti iz zajedničkog proračuna Saveza Alpe-Jadran je 5.000,00 eura, ukoliko projektni prijedlog odobri Upravni odbor Saveza)
  2. Troškovi provedbe projekta sufinanciranog iz EU programa (maksimalan iznos je 5.000,00 eura, ukoliko projekt odobri Upravni odbor Saveza)
  3. Zajednički projekt (maksimalan iznos iz zajedničkog proračuna je 20% vrijednosti projekta ili maksimum od 4.000,00 eura, ukoliko projekt odobri Upravni odbor)

Savez Alpe-Jadran ima tematske koordinacijske točke (TCP) koje pokrivaju 14 područja. Projekti koji se prijavljuju za financiranje mogu pokrivati bilo koju od tih 14 tema odnosno područja: Poljoprivreda i zavičajna baština; Umjetnost i kultura; Prevencija katastrofa; Gospodarstvo; Energija i okoliš; Ravnopravnost spolova; Europa; Zdravstvena zaštita; Visoko obrazovanje; Inkluzija; Cjeloživotno učenje; Mobilnost; Sport , Turizam.

Za više informacija o natječaju možete se obratiti resornim koordinacijskim točkama (kontakti u Prijavnom obrascu i na službenoj stranici Saveza Alpe-Jadran), i u Varaždinsku županiju, Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove, 042 390 576, e-mail: lkrizan@vzz.hr

Varaždinska županija članica je Saveza od 2013. godine, kada se zajedno s drugim hrvatskim županijama (Međimurskom, Krapinsko-zagorskom, Koprivničko-križevačkom, Karlovačkom i Istarskom županijom) pridružila dotadašnjim članicama - Koruška, Štajerska i Gradišće iz Austrije, Vas iz Mađarske, te Skupnost občin Slovenije. Savez nastavlja ulogu bivše Radne zajednice Alpe-Jadran, koji je politikom dobre prekogranične i međuregionalne suradnje proteklih 30-tak godina značajno doprinijela provedbi uspješnih zajedničkih projekata i suradnji među državama područja Alpe-Jadran. 

Natječaj je otvoren od 1. rujna do 30. rujna ove godine.  

Popunjeni i ovjereni prijavni obrasci šalju se tematskoj koordinacijskoj točki za koju se projekt prijavljuje. Njihove adrese također su navedene u prijavnom obrascu, koji sadrži i sažetak vodiča za prijavitelje.

Sve informacije nalaze se na sljedećem linku: