Službeni internet portal Varaždinska županija

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – CLIP BIO PLUS d.o.o. – lokacija u Črncu Biškupečkom.