Službeni internet portal Varaždinska županija

Informacije iz županije

OBAVIJEST o javnoj objavi Nacrta Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje 2015.-2019. godine

 

 

OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Magistralni plinovod Kneginec-Varaždin II DN 300/50 bar'' nositelja zahvata PLINACRO d.o.o., Zagreb

Poziv svim poljoprivrednicima Varaždinske županije

DATUM OBJAVE: 15.09.2014.

OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje Građevina za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO) Varaždin operatera Održivi razvoj d.o.o. Varaždin