Službeni internet portal Varaždinska županija

Od nove školske godine u osnovnim školama informatika već od prvog razreda

OBJAVLJENO 21.07.2017.

Od nove školske godine u osnovnim školama Varaždinske županije koje za to iskažu interes počinje se provoditi Projekt ranog učenja informatike od 1. do 4. razreda! Cilj je projekta postupno uvođenje učenika u svijet računala i omogućavanje primarne informatičke pismenosti kako bi potpuno zaživio projekt STEM kompetencije, kojeg Varaždinska županija, prva u Hrvatskoj,  provodi u suradnji s Institutom za razvoj i inovativnost mladih.

Nastava će se organizirati kao izvannastavna aktivnost u trajanju od 30 sati, a da bi bila što kvalitetnija, napravljen je i poseban dokument za sve nastavnike informatike. Njegov je autor Darko Krznar, dipl.inf., voditelj Centra izvrsnosti za informatiku za osnovne škole koji je sva svoja autorska prava prenio u vlasništvo Varaždinske županije kao osnivača škola pa će  dokument pod nazivom „Nastavni planovi za rano učenje informatike za osnovnu školu s naglaskom na STEM kompetencije“ biti ustupljen na korištenje svim zainteresiranim školama.

Prema raspoloživim podacima, u školskoj godini 2017./2018. nastava informatike može biti organizirana za 4731 učenika u 249 razrednih odjela, a za njegovu provedbu je u županijskome proračunu osigurano 560.000 kuna. Ta će se sredstva utrošiti u dodatne satnice učitelja informatike.

Inače, prema analizi koju je proveo Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije, nastavu informatike je u prošloj školskoj godini u županijskim osnovnim školama polazilo tek 55% od ukupno 10538 učenika. Tek nekolicina osnovnih škola kojima je osnivač Varaždinska županija ima organiziranu nastavu informatike od 1. razreda osnovne škole. Riječ je o OŠ Bisag, OŠ Šemovec, OŠ Trnovec i OŠ Tužno. U OŠ Kamenica i OŠ Klenovnik nastava informatike započinje u 2. razredu osnovne škole, u OŠ Lepoglava od 3. razreda. U 8 škola je nastava organizirana od 4. razreda i to u školama OŠ Beletinec, OŠ Ivanec, OŠ Martijanec, OŠ Podrute, OŠ Radovan, OŠ Sveti Đurđ, OŠ Varaždinske Toplice i OŠ Višnjica. U preostalim školama s nastavom informatike kreće se u 5. razredu.

Atraktivan predmet, u kojem je naglasak na upotrebi micro:bitova, sigurno će doprinijeti snažnijoj informatičkoj pismenosti u osnovnim školama Varaždinske županije te jačanju kompetencija u području znanosti, tehnike i matematike u daljnjem školovanju. 

NAJČITANIJE NOVOSTI