Službeni internet portal Varaždinska županija

Poziv za uvid u spis za izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada "Čret", Investitor: GRAD NOVI MAROF