Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Varkom d.d. Varaždin - građevinska dozvola za aglomeraciju Novi Marof - naselja Novi Marof, Remetinec