Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – rekonstrukciju građevine poslovne namjene