Službeni internet portal Varaždinska županija

Javni poziv za uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole za Izgradnju novog mosta Tuhovec na državnoj cesti D24

Investitor : HRVATSKE CESTE d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, zastupane po opunomoćeniku PROJEKTNI BIRO P45 d.o.o HR-10000 Zagreb Palmotićeva 45

DATUM OBJAVE: 12.04.2019.