Službeni internet portal Varaždinska županija

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Varaždinska županija kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa :

  •  Ostento d.o.o., Ližnjan 3a, 52203 Medulin, OIB 3115410379

Projekti