Službeni internet portal Varaždinska županija

Okončana savjetovanja

Upravni odjel za poslove Skupštine i župana

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i europske poslove

Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja Strategije razvoja turizma Varaždinske županije 2015.-2025. na okoliš

 

 

 

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

Godišnji plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Varaždinske županije za 2019. g.

Financije

Upravni odjel za prosvjetu, obrazovanje i sport