Službeni internet portal Varaždinska županija

BROŠURE

Analiza rodne strukture sastava predstavničkih i izvršnih tijela lokalne samouprave i jedinice područne /regionalne/ samouprave Varaždinske županije

DATUM OBJAVE: 02.03.2020.

Analiza rodne, obrazovne i kronološke dobi članova predstavničkih, izvršnih i upravnih tijela županija, 2012.

DATUM OBJAVE: 31.03.2015.