Službeni internet portal Varaždinska županija

Članovi

Članovi Povjerenstva za ravnopravnost spolova Varaždinske županije:

 1. VLASTA CINDRIĆ – predsjednica Povjerenstva              
 2. VALERIJA PALJAK – zamjenica predsjednice                       
 3. VIKTORIJA HORG                          
 4. MELITA MESARIĆ                          
 5. GORDANA NOVOSEL                    
 6. prof.dr.sc. VIOLETA VIDAČEK HAINŠ                     
 7. MARTINA BISTROVIĆ                  
 8. DAVOR MATAČIĆ                          
 9. GORANKA ŠTEFANIĆ                   
 10. KATICA LEVANIĆ                           
 11. SONJA POLJAK