Službeni internet portal Varaždinska županija

Kontakti

Renata Skoko, mag.iur.
Pomoćnica pročelnice za područnu samoupravu i civilno društvo
Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove

Tel: +385 42 390 554
Fax: +385 42 211 387
Mob: +385 91 2390 554
E-mail: renata.skoko@vzz.hr

Varaždinska županija
Franjevački trg 7, 42 000 Varaždin
Republika Hrvatska